Наш край

Силата на родното слово е велика

Фев 17, 2012 Автор в рубрике Дела людей.

Както е известно, в Украйна се намира най-голямата българска общност в света, която  компактно живее на територията на Одеска област. Именно тук вече повече от 200 години се пазят традициите и родния български език. За това способстват както общественните организации, така и държавата. Тук от 1989 година в 9 района на областа като задължителни учебни часове (основно два пъти седмично) се учи българския език и литертура. За 23 години изучаване на българския език в Одеския регион са проведени 17 олимпиади по роден език. В момента 12 800 ученици, благодарение на 135 учители по българския език и литература, овладяват словото на техните деди и показват добри резултати.

В навечерието на Деня на родния език всеки един от тях, участвайки в най-различни мероприятия, още веднъж ще докаже, че силата на родното слово е велика.

За значението на изучаването на българския език и литература разговаряме със заместник директора по учебно-възпитателната част на Задунаевското средно училище Татяна Зиновиевна Бянова. 

- Татяна Зиновиевна, на какво равнище е поставено в Задунаевското училище изучаването на български език и литература?

- Благодарение на държавната политика, нашите ученици имат възможност да изучават своя роден език и литература. Броят на часовете по български език и литература в училището съответства на учебния план за училища с национален състав на учениците: от 1 до 4 клас – 1 час седмично; от 5 до 9 клас – 2 часа седмично; в 10 и 11 класове – 3 часа седмично (1 час – български език, 2 часа – българска литература).tc “Броят на часовете по български език и литература в училището съответства на учебния план за училища с национален състав на учениците\: от 1 до 4 клас – 1 час седмично; от 5 до 9 клас – 2 часа седмично; в 10 и 11 класове – 3 часа седмично (1 час – български език, 2 часа – българска литература).” Преподаването на родния език е поставено на високо ниво. Обучението е спланирано в съответствие с действащата програма. В началните класове  родния език води учителката-специалист Тодорова Тамара Георгиевна. В горните класове преподава учителката по български език Питак Екатерина Георгиевна, която е специалист от висша категория, старши учител, отличник на народното образование, заслужил учител на България.

Тя преподава на високо професионално равнище. Уроците й имат комуникативна насоченост. Учителят планира уроците грамотно. Съдържанието на урока винаги съответства на целите му.” По време на нейните уроци често се използват интерактивните методи и похвати. Много внимание се отделя на мотивационната сфера. Времето на урока винаги рационално се използва.

Децата се учат да работят самостоятелно. Интересно се провеждат уроците по развитие на свързаната реч въз основа на етнографски и фолклорен материал. Осъществява се индивидуален подход към учениците. Всички уроци са логически свързани, аргументирани и последователни. Учителят подготвя ученици за участие в районни и областни олимпиади по български език и литература. Често те заемат призови места. Провежда се извънкласна работа по предмета.

- Каква методическа или друга помощ вие получавате от държавни институции и от обществени организации?

- Много сме благодарни на Одеския областен институт за усъвършенстване на учители и именно на методиста Бузиян Наталия Степановна за методическите рекомендации по български език, за организация на серия интересни областни семинари по български език и литература. Ситематически се провеждат и районни семинари по предмета, водени от Попова Светлана Ивановна, районен методист по български език.  Усещаме постоянна помощ от Асоциацията на българите в Украйна: учебници, художественна литература, енциклопедии, исторически карти, портрети на български писатели, стендове, национални носии, музикални инструменти и др.

- Как във вашето училище се отбелязва Деня на родния език?

- Всяка година провеждаме за Деня различни мероприятия. Например миналата година беше проведена вечер на българската поезия „Език свещен на моите деди…”, на която бяха представени различни жанрове на българска поезия, звучаха стиховете и на българските класици, и съвременна българска поезия (включавайки и бесарабска), и преводна поезия.  Отделно бяха инсценирани български народни приказки, бяха проведени конкурси  „Знаеш ли български?”.

- А тази година какво планирате?

- На 10 февруари тази година се изпълни 175 години от трагическата смърт на великия Пушкин и затова ние решихме на 21 февруари учениците да рецитират откъси от „Евгений Онегин” на български език. Това в горните класове. А в средните класове планираме викторина по български народни приказки „Приказен свят”.  В момента върви активна подготовката.

Оставить комментарий

Прогноз погоды

Последние комментарии

Все содержание сайта www.obozrenie-plus.com охраняется авторским правом, как произведение, созданное коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством Украины об авторском праве и смежных правах. Допускается копирование, опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов, загруженных с сайта www.obozrenie-plus.com, при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.obozrenie-plus.com

Сервис Поиска попутчиков всегда поможет найти подходящего попутчика с учетом Ваших пожеланий.

Войти