Наш край

Димитър Владимиров: «Българската общност в УКрайна е важен фактор в двустранните отношения»

Мар 30, 2012 Автор в рубрике Комментарии.

- Г-н Владимиров, на 31 март приключва мандатът Ви на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. С какви чувства си заминавате от Украйна?

Както знаете аз работя в Украйна близо десет години. Именно поради това, моят живот не само професионално, но и емоционално е свързан с тази страна. Радвам се, че като посланик на България в Украйна, имах щастието и професионалното удовлетворение да работя в една приятелска страна. За мен бе особено ценна атмосферата на взаимно уважение, добронамереност и разбиране, което получавах от централните и местните органи на Украйна, на които най-сърдечно благодаря. Отпътувам от Украйна с известна тъга, но и с чувството на удовлетворение от всичко, което бе постигнато през тези години за по-нататъшното задълбочаване на българо-украинските отношения. Убеден съм, че моят приемник ще продължи да работи в тази насока.

 - Как бихте характеризирали сложилите се в последните 4 години отношения между Украйна и България?

За България Украйна е приятелска страна и важен политически и икономически партньор. През последните години бе разширена договорноправната база на двустранното сътрудничество. Продължен бе политическият диалог на най-високо и високо равнище. Проведоха се поредица от срещи между български и украински министерства и ведомства, както и между административни и делови структури на регионално равнище. Икономическите връзки между нашите страни през последните години също се развиват интензивно. Увеличават се взаимните инвестиции. Успешно се развива сътрудничеството в областта на туризма, като особено радостен е фактът, че България продължава да се ползва с голяма популярност сред украинските граждани. Друг много важен елемент от нашите двустранни отношения е широкият културен обмен. Значителен напредък бе постигнат и в областта на науката и образованието с подписването на редица споразумения между български и украински висши учебни заведения.  Активно се развиват и регионалните връзки. В тази област бих откроил подписваното на редица договори за побратимяване между български и украински градове и области. Уверен съм, че традиционно приятелските отношения между нашите страни и народи и в бъдеще ще продължават да се развиват и обогатяват.

-Г-н посланик, Вашата дипломатическа дейност е високо оценена от българите в Украйна. Как преценявате развитието на българската общност в Украйна?

Българската общност в Украйна е важен фактор в двустранните отношения. Българската страна високо цени благоприятните условия, създадени на централно и местно ниво за запазване на националната идентичност на етническите българи в Украйна. Винаги съм се чувствал горд, че съм българин, когато съм присъствал на прояви и културни събития, организирани от нашите сънародници в Украйна. Вярвам, че българската общност и занапред ще остане задружна и всеотдайна в любовта си към своята прародина България. Бих искал да благодаря още веднъж на Асоциацията на българите в Украйна, на всички български дружества и училища за приноса им за запазването на уникалните традиции, език и историческа памет на живеещите по тези земи етнически българи, както и за тяхното съдействие за развитието на приятелските отношения между България и Украйна.

- Кое от събитията, станали в Украйна по време на Вашия мандат, остави ярки впечатления у Вас?

Изключително ми е трудно да откроя само едно събитие измежду всичките, на които съм присъствал през тези години. Но бих искал да подчертая, че за мен лично беше голяма чест да участвам в тържественото честване на 150-та годишнина от основаването на Болградската гимназия „Г.С. Раковски”, което се проведе на  25 октомври2008 г. в гр. Болград. Това бе едно изключително събитие, което изпълни с дълбоки емоции и ярки впечатления всеки един от присъстващите.

- Какво бихте пожелали на нашите читатели?

Позволете ми най-напред да изкажа своята сърдечна благодарност на колектива на вестник „Обозрение плюс”, който през годините продължи да поддържа жив огъня на българския дух,  да бъде безценен източник на информация за дейността на нашите сънародници в Украйна, да подкрепя техните инициативи, да ги обединява и сплотява. Уверен съм, че и занапред ще продължите да работите със същия устрем и вдъхновение. А на многобройната читателска аудитория на вестника, както и на всички българи в Украйна от все сърце пожелавам здраве, напредък и благоденствие.

Благодаря за интервюто и Ви пожелавам успех.

 

 

   

 

Оставить комментарий

Прогноз погоды

Последние комментарии

Все содержание сайта www.obozrenie-plus.com охраняется авторским правом, как произведение, созданное коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством Украины об авторском праве и смежных правах. Допускается копирование, опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов, загруженных с сайта www.obozrenie-plus.com, при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на www.obozrenie-plus.com

Сервис Поиска попутчиков всегда поможет найти подходящего попутчика с учетом Ваших пожеланий.

Войти